Innexol BV
T +31 (0)73 656 3987 | E info@innexol.nl Achieving more together
 • Prefered supplier 
  van Veyx, Floris, Andersen S.A., Invesa, Biagral,
  TechMix Global

   

 • Varkens
  Reproductie:
  Gonavet Veyx®, zorgt voor een ovulatie inductie.

 • Masti Veyxym® 
  bevordert genezing mastitis bij probleem-koeien

 • Pluimvee

Innexol

voor voederadditieven en diergeneesmiddelen

Innexol bv biedt praktische en doelgerichte oplossingen bij het houden van voedselproducerende landbouwhuisdieren. Dit doet Innexol bv met advies, farmaceutica en feedoplossingen. De farmaceutica en feedoplossingen kunnen eigen producten zijn of producten van derden zoals Veyx Pharma, Andersen S.A., Invesa en TechMix. Belangrijkste doelstelling van Innexol bv: dierenartsen en veehouders een goede ‘return of investment’ geven op diensten en producten die Innexol bv aanbiedt. Onderzoek en advies bij de producten ziet Innexol bv als een vanzelfsprekendheid. 

Veehouderijbedrijven worden complexer, mede door schaalvergroting, wetgeving, nieuwe stalsystemen en het kennisniveau van de ondernemende veehouder en zijn werknemers. De dierenarts zal meer en meer betrokken worden bij het bedrijfsmanagement op het veehouderijbedrijf en verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsstatus.Lees meer
 

Nieuws

Repro Optimus: the next level in reproductie

Repro Optimus: the next level in reproductie

Elke kraamstalronde een maximaal aantal gespeende biggen van de allerhoogste kwaliteit. Dat is nodig om het rendement op het vermeerderingsbedrijf verder te verhogen. Repro Optimus helpt u daar bij. Het is een unieke combinatie van kennis, diensten en producten die de reproductie - van dekking tot afgeleverde big - naar het allerhoogste niveau brengt.